De algemene duurzaamheid van de Sorma Groep

Het begrip duurzaamheid is gekoppeld aan het ontwikkelingsproces, waarbij de middelen, investeringen en technologieën synergetisch worden gericht op het optimaliseren van de toekomst. Duurzaamheid is een complex begrip dat, om goed begrepen en correct toegepast te worden, verdeeld moet worden over drie leidende pijlers: ecologische duurzaamheid, economische duurzaamheid en sociale duurzaamheid. De Sorma Groep werkt volgens deze drie hoekstenen, met als uiteindelijk doel de integriteit van de planeet te vrijwaren en een betere toekomst voor de toekomstige generaties te garanderen.

Milieu

Het principe dat ten grondslag ligt aan milieuduurzaamheid is het oneindig gebruik van de hulpbronnen van de aarde door hergebruik en recycling. Onze verpakkingen zijn speciaal ontworpen volgens het principe van de drie V’s: Reduce, Reuse en Recycle. Bovendien zijn al onze productieprocessen volledig geverticaliseerd en gebruiken wij uitsluitend technologieën van de laatste generatie die, bij gelijke productie-eenheden, het gebruik van elektriciteit verminderen. De groep streeft ernaar het gewicht van onze verpakkingen te blijven verminderen en het gebruik van hernieuwbare energie te verhogen tot 100%.

Maatschappelijk

Maatschappelijke duurzaamheid heeft als voornaamste doel arbeidsomstandigheden te creëren die mensen gelukkig en tevreden maken met hun werk.
Wij geloven in het geluk en de passie die ontstaan als je je onderdeel voelt van een team dat werkt aan een gemeenschappelijk doel, in het belang van iedereen.
Wij zijn consequent in wat aan de groepsleden wordt beloofd en laten, met de juiste drive en motivatie, ruimte voor persoonlijke en professionele groei. Wij investeren in het gebied via sponsoring van evenementen, lokale gemeenschapsinitiatieven, onderzoek voor de strijd tegen kanker, omdat wij geloven in het collectieve welzijn.

Economisch

Economische duurzaamheid ligt in het vermogen van een systeem om inkomsten te genereren en te werken om burgers te ondersteunen. Hier bij de Sorma Groep zijn we er vast van overtuigd dat iedereen economische stabiliteit moet hebben om zijn dromen, passies en persoonlijke behoeften na te streven. Onze steun wordt dag na dag getoond, waarbij wij ons inzetten voor een tijdige betaling van alle salarissen en alle leveranciers. Bovendien geven wij, wanneer dat verdiend is, graag economische en andere erkenning aan alle leden die hebben geholpen de gestelde doelen te bereiken.

Onze certificeringen

De tot op heden verkregen certificering getuigt van onze wil en transparantie bij het nastreven van milieubescherming met inachtneming van gezondheid, hygiëne en douanevoorschriften. Ons werk is gecertificeerd voor product en proces.

MACHINES
Certificering
 Machinerichtlijn

Machinerichtlijn

Certificering
MID-richtlijn

MID-richtlijn

VERPAKKINGEN
Certificering
FSC

FSC

Certificering
ATICELCA 501

ATICELCA 501

Certificering
TUV

TUV

Certificering
Chelab s.r.l.

Chelab s.r.l.

Certificering
MOCA

MOCA

GROEP
Certificering
BRCGS

BRCGS

Certificering
ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

Certificering
EAC

EAC

Certificering
AEOF

AEOF