CONTACT MET ONS OPNEMEN' PRIVACYBELEID

Wij informeren u dat krachtens en voor de doeleinden van artikel 13 van de EU-verordening 2016/679, het bedrijf MNLG Srl, Via Rasi Spinelli 194, 47521 Cesena (FC), als eigenaar van de verwerking van persoonsgegevens, de gegevens die u verstrekt in het gedeelte "contact met ons opnemen" van de website zal verwerken in overeenstemming met de relevante geldende wetgeving en zoals hieronder uiteengezet.

CONTACTGEGEVENS VAN DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

E-mail: marco.manganiello@rps-dati.com, Mobiel. 3384283908

DOEL VAN DE VERWERKING

De gegevens die u verstrekt door dit deel van de site in te vullen, worden uitsluitend verwerkt om gevolg te geven aan uw verzoek om te worden gecontacteerd.

WIJZE VAN BEHANDELING

De gegevens kunnen worden verwerkt op papieren documenten en ook langs elektronische en geautomatiseerde weg. Het bedrijf kan de verwerking uitvoeren via subjecten binnen en buiten zijn organisatie. Deze personen zullen uw gegevens verwerken in overeenstemming met de instructies van het bedrijf in hun hoedanigheid van gegevensverwerkers of gemachtigde personen.
De opslag van uw persoonsgegevens is beperkt tot de tijd die nodig is om de hierboven aangegeven doeleinden te bereiken.

WETTELIJKE BASIS

Het verstrekken van uw gegevens is vrijwillig en optioneel. Door de verplichte velden in te vullen, geeft u uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens voor de hierboven aangegeven doeleinden.

RECIPIENTEN

Uw gegevens kunnen worden bekendgemaakt aan bevoegde partijen of partijen buiten onze organisatie, om de verwerking van uw gegevens mogelijk te maken, maar alleen voor het hierboven beschreven doel. De lijst van voornoemde personen aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt, kan schriftelijk worden aangevraagd bij MNLG. Uw gegevens worden niet openbaar gemaakt.

BEWAARTERMIJN

De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om aan uw verzoeken te voldoen.

DOORGIFTE VAN GEGEVENS AAN EEN DERDE LAND OF INTERNATIONALE ORGANISATIES

Er wordt geen doorgifte van gegevens aan niet-EU-landen of internationale organisaties overwogen.

RECHTEN VAN DE BETROKKENE

U hebt het recht om toegang te vragen tot uw gegevens en de rectificatie van onjuiste gegevens of de integratie van onvolledige gegevens of de schrapping ervan wanneer ze niet langer nodig zijn of de beperking van de verwerking of om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking in geval van bijzondere situaties die u betreffen. Het verzoek zal binnen 30 dagen worden bevestigd.
Indien dit niet gebeurt, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit voor gegevensbescherming.
Verzoeken moeten worden gericht aan de functionaris voor gegevensbescherming, op het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming: marco.manganiello@rpsdati.com, cell. 3384283908 of rechtstreeks aan de verantwoordelijke voor de verwerking per post op het adres Sorma Group Privacy Committee Via dell'Arrigoni 220, 47522 Cesena (FC) of per e-mail naar privacy@sormagroup.com.